Onde estamos

BALIDEA somos unha empresa galega con oficinas en distintos puntos nacionais e internacionais e nun constante proceso de expansión. Nas nosas instalacións lévanse a cabo as distintas fases de desenvolvemento dos servizos tecnolóxicos que ofrecemos aos nosos clientes.


A proximidade e a estratexia de proximidade que levamos a cabo cos nosos clientes permitiunos acompañar na evolución e expansión dos distintos proxectos, conseguindo un acompañamento continuo en todo o proceso de desenvolvemento.

Estamos presentes en sete cidades e seguiremos crecendo cara a outras xeografías:

Poderá exercer, gratuitamente e cando o estime oportuno, os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación respecto dos datos persoais facilitados, así como revogar sen efectos retroactivos o consentimento aquí prestado no concernente ao seu tratamento, todo iso nos termos especificados na LOPD. Para o exercicio de calquera dos dereitos aludidos poderá remitila solicitude por correo electrónico a info@balidea.com ou ben dirixir unha comunicación escrita, achegando copia de documento acreditativo da súa identidade, a seguente dirección postal: BALIDEA Consulting & Programming S.L. Edificio Witland / Rúa dos Camiños da Vida s/n, baixo / 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)

Mentres non cancele expresamente os seus datos persoais entenderase que continúa interesado en que sigan a disposición de Balidea, hasta que sexan cancelados conforme os procedementos internos por entender que xa no se adecuan a finalidade indicada.

En todo caso, Balidea reservase o dereito a conservar os datos nos casos en que iso fose necesario para dar cumprimento as obrigacións e responsabilidades impostas polas leis ou normas de obrigado cumprimento, ou cando fose requirida para iso por mandato da autoridade competente con arranxo a dereito.