Onde estamos

BALIDEA somos unha empresa galega con oficinas en distintos puntos nacionais e internacionais e nun constante proceso de expansión. Nas nosas instalacións lévanse a cabo as distintas fases de desenvolvemento dos servizos tecnolóxicos que ofrecemos aos nosos clientes.


A proximidade e a estratexia de proximidade que levamos a cabo cos nosos clientes permitiunos acompañar na evolución e expansión dos distintos proxectos, conseguindo un acompañamento continuo en todo o proceso de desenvolvemento.

Estamos presentes en sete cidades e seguiremos crecendo cara a outras xeografías:

En Balidea Consulting & Programming, SL tratamos a información que nos facilita co fin de darlle resposta á súa solicitude.

Os datos proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para lograr o propósito para o que se recompilaron, ou para atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados

Os datos non se cederán a terceiros nin se utilizarán para a toma de decisións automatizadas ou elaboración de perfís.

Vostede ten dereito a obter información sobre se en Balidea Consulting & Programming, SL estamos tratando os seus datos personais, polo que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade de datos, oposición e limitación ao seu tratamento, ante Balidea Consulting & Programming, SL, R/Os Camiños da Vida, Ed. Witland sn, baixo, 15705 Santiago de Compostela ou no enderezo de correo electrónico info@balidea.com, indicando no asunto “Dereito de protección de datos”.