Traffic On Cloud

Título do proxecto: Traffic On Cloud

Expediente: 2020/0720/00101859

Convocatoria: CONVOCATORIA 2020 SOBRE DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO BASEADO EN INTELIXENCIA ARTIFICIAL E OUTRAS TECNOLOXÍAS HABILITADORAS DIXITAIS, C007/20-ED

O proxecto busca validar, avaliar e evolucionar a actual solución Traffic On Cloud que se considera que se atopa en niveis TRL 7-8, tendo en conta que previamente estaba xa sendo validada e avaliada en contornas reais, a través de proxectos piloto.

Traffic On Cloud é unha solución disruptiva de axuda á xestión da mobilidade urbana e á toma de decisións para a mellora da seguridade viaria e o fomento dunha mobilidade sostible, a partir da captación e análise de imaxes da vía pública. Recolle os resultados do proxecto de I+D Traffic (Exp TSI-100107-2017-16), os cales se evolucionaron desde 2019, desde os prototipos xerados no devandito proxecto, ata o innovador produto que se ten na actualidade.

Na actualidade Traffic On Cloud implementa as seguintes funcionalidades, que son de gran interese para interpretar e entender o comportamento da mobilidade urbana, e, polo tanto, para axudar a xestionala:

 • -Contaxe e clasificación de vehículos en puntos de control, podendo diferenciar as seguintes tipoloxías: persoas, motos, vehículos lixeiros, vehículos pesados e autobuses e vehículos de mobilidade persoal en xeral.
 • -Análise de traxectorias dos activos móbiles a partir dun punto control (p.ex. unha rotonda): matrices orixe – destino.
 • -Aforamento de persoas en zona de control (espazo): tanto a partir de sensores de ocupación como de entrada/saída.
 • -Detección de incumprimento de distancias interpersoais mínimas recomendadas en zonas de control.
 • -Análise de fluxos/traxectorias entre distintos puntos de control de vehículos con matrícula: matrices orixe-destino.
 • -Configuración de sensores / zonas de detección.
 • -Análise en tempo real e diferido a partir de gravacións.
 • -Reporting: Histogramas de contaxe e clasificación de activos observados, análises temporais de ocupacións e infraccións de distancias impersoais, matrices orixe-destino de análise de fluxos e traxectorias, listaxes de activos rexistrados, etc.
 •  

No desenvolvemento do proxecto traballarase en paralelo en 4 liñas estratéxicas de evolución da solución actual:

 1. 1. Consolidación da solución actual a través da implementación de melloras e casos de uso adicionais que, ao longo das prospeccións comerciais realizadas, identificáronse de interese.
 2. 2. Ampliación da solución a partir de novos casos de uso orientados a dar resposta a necesidades de gran interese para a nosa sociedade na actualidade, debido á pandemia COVID19 que estamos a sufrir.
 3. 3. Incorporación de desenvolvementos que consideramos tecnoloxicamente disruptivos, baseados na realización de análise de vídeo en mobilidade, a partir de dispositivos embarcados en vehículos de servizos públicos (autobuses, vehículos de policía, etc.). É o que denominamos sensor móbil da cidade.
 4. 4. Validación e avaliación completa da solución, partindo, aos inicios do proxecto do despregamento da solución actual en TRL6-7 e despregando ao longo do mesmo de forma incremental os novos desenvolvementos, co obxectivo de lograr un grao de madurez da solución final, equivalente a un TRL7-8, para estar en condicións optimas de iniciar a súa fase de comercialización TRL9 á finalización do proxecto.

A actividade de validación e avaliación levaráse a cabo na localidade de Ares, coa colaboración da súa Policía Local. O proxecto tamén conta coa contribución clave, do mesmo xeito que en fases previas, da empresa FISEGVI que é unha entidade de referencia en ámbitos de seguridade viaria e xestión de Tráfico.

Compartir:

Proxectos relacionadosTamén pode estar interesado nestes

Portal web do Concello de Baiona

Desenvolvemento, Xestión, Java, Liferay, Outsourcing, Portal web

Intranet Corporativa do IGAPE

Desenvolvemento, Xestión, Intranet, Portal web, SharePoint, Soporte

Oficina Virtual do Igape

Desenvolvemento, Xestión, LAMP, Outsourcing, Portal web

ProtGal

Consultoría, Desenvolvemento, Drupal, I+D+i, LAMP, Portal web, Saúde

Escolas na nube

Consultoría, Desenvolvemento, Educación, Xestión, I+D+i, Mobilidade, Outsourcing

En Serie, Portal de Series

Desenvolvemento, Drupal, LAMP, Outsourcing, Portal web

Understaid

Avellentamento activo, Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Internacional, Mobilidade, Outsourcing, Saúde

Portal web do Concello de Cervo

Desenvolvemento, Java, Liferay, Portal web

Fides

Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, Intranet, Java, Outsourcing, Portal web, Saúde pública, Soporte

Speakerbooking.dk

Desenvolvemento, Drupal, Internacional, LAMP, Outsourcing, Portal web

Bedrebolig

Consultoría, Desenvolvemento, Drupal, Eficiencia enerxética, Internacional, LAMP, Outsourcing, Portal web

Sede Electrónica de la USC

Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, Intranet, Java, Outsourcing, Portal web, Sistemas

EPIDAT

Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Internacional, Java, Saúde, Saúde pública

SEMAGA. Proxecto de xestión de trazabilidade nos matadoiros.

Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, Saúde

Oficina Virtual Económica do Concello da Coruña

Desenvolvemento, Xestión, Java, Outsourcing, Portal web

Intranet do IGAPE

Desenvolvemento, Xestión, Intranet, Outsourcing, Portal web, Sistemas

ALBEGA

Desenvolvemento, Xestión, Java, Mobilidade, Outsourcing, Saúde, Saúde pública

Soporte informático aos órganos xudiciais de toda España

Desenvolvemento, Xestión, Sistemas, Soporte

LASAPAGA. Sistema de Xestión dos Laboratorios de Sanidade Animal

Desenvolvemento, Xestión, Intranet, Outsourcing, Saúde

Aplicación para Android "Casas Rurais Amigas"

Desenvolvemento, Mobilidade, Outsourcing

Proxecto SIGIC: Solución Intelixente de Xestión Integral de Crónicos

Avellentamento activo, Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Mobilidade, Outsourcing, Saúde

Oficina virtual económica do concello

Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Java, Outsourcing

Sistema de xestión da calidade na nube

Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Internacional, Intranet, Sistemas

Sistema de información en tempo real a familiares de pacientes que acoden a urxencias: ACOMPAÑA

Avellentamento activo, Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Saúde

Deseño e desenvolvemento dunha rede interactiva de puntos de recarga do vehículo eléctrico

Consultoría, Desenvolvemento, Eficiencia enerxética, I+D+i, Java, Mobilidade

Portal do COMC.es

Desenvolvemento, LAMP, Outsourcing, Portal web, Saúde

Kalto.dk, atopa ao teu consultor en Dinamarca

Desenvolvemento, Drupal, Internacional, LAMP, Outsourcing, Portal web

Lidera o teu futuro - Portal Muller

Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, LAMP, Portal web, Saúde

Institut Barcelona Esports

Desenvolvemento, LAMP, Outsourcing, Portal web

Portal web da Universidade de Vigo

Desenvolvemento, Java, Outsourcing, Portal web, Soporte

Maqueta interna da Xunta de Galicia, Maqint

Desenvolvemento, Intranet, Outsourcing, Portal web, Saúde

Intranet do Servizo Galego de Saúde

Desenvolvemento, Intranet, Portal web, Saúde, Sistemas

Reenxeñería do Proceso Sancionador do Goberno Vasco

Desenvolvemento, Xestión, Java, Liferay, Outsourcing, Portal web

Portal y rede de webs das bibliotecas de Galicia

Desenvolvemento, Drupal, LAMP, Outsourcing, Portal web

Parnet-tic

Desenvolvemento, Internacional

SmartED: Sistema intelixente de xestión de urxencias hospitalarias

Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Mobilidade, Outsourcing, Saúde

UNITAR Instituto das Nacións Unidas para a Formación e a Investigación

Consultoría, Desenvolvemento, Drupal, Internacional, LAMP, Outsourcing, Portal web, Soporte

Diputación de Barcelona

Desenvolvemento, Xestión, Intranet, Java, Outsourcing, Soporte

SIGUE

Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Interiores, Mobilidade, Outsourcing, Saúde

EFCA Desenvolvemento de  Software e mantemento de aplicacións corporativas

Consultoría, Desenvolvemento, Drupal, Xestión, Internacional, Java, LAMP, Outsourcing, Portal web, SharePoint

ÁGORA - Definición e implantación de políticas de portais

Desenvolvemento, Intranet, Portal web, Saúde, Saúde pública, SharePoint

Servizo de soporte, mantemento e despregamento dos diferentes portais web da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde

Consultoría, Desenvolvemento, Intranet, Portal web, Saúde, Saúde pública, SharePoint, Soporte

ADESTRapp

Consultoría, Desenvolvemento, Internacional, I+D+i

PREBENCAR

Desenvolvemento, I+D+i, Saúde

RISING

Desenvolvemento, I+D+i, Saúde, Avellentamento activo

RECUPERA

Desenvolvemento, I+D+i, Saúde

PLAN DE INNOVACIÓN DE BALIDEA

Desenvolvemento, I+D+i, Saúde pública

ADESTRA-TRAFFIC

Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, Sistemas

eCardioSurf

Desenvolvemento, I+D+i, Saúde, Saúde pública, Sistemas

NETA V3A

Desenvolvemento, I+D+i, Saúde, Saúde pública, Sistemas, Avellentamento activo

Proxecto Piloto de Smart Cardia

Avellentamento activo, Desenvolvemento, I+D+i, Saúde