Smart Cardia

Acrónimo do proxecto: Smart Cardia

Título do proxecto: Plataforma intelixente e predictiva de soporte á xestión clínica do proceso de rehabilitación cardíaco

Actividade subvencionada: desenvolvemento experimental

Localización da operación: Santiago de Compostela, A Coruña

Empresa beneficiaria, líder da agrupación: Balidea

Outros beneficiarios: SM Tecnología, SLU; Imagames Gamification Services S.L.

Centros de investigación participantes: Fundación IDIS, CITIUS (USC)

Data de inicio do proxecto: 01/06/2018

Data de remate do proxecto: 30/09/2020

Obxectivo do proxecto:

O obxectivo do proxecto Smart Cardia é desenvolver unha plataforma intelixente, preditiva e de fácil usabilidade que xestione de forma integral e áxil o proceso de rehabilitación cardíaca e prevención secundaria cardiovascular. O uso desta plataforma mellorará o estado dos pacientes ao favorecer o seguimento dos plans de saúde e predicir o beneficio que devanditos plans poden ter. Ao mesmo tempo, facilitaralles aos profesionais sanitarios o seu traballo, ao dotalos de ferramentas que permitirán unha interacción intelixente cos pacientes e co propio proceso de rehabilitación cardíaca. 

SMART CARDIA  comezou en xuño de 2018 e rematou en decembro de 2020.

Principais avances 2019:

Durante a segunda anualidade do proxecto completouse a definición da plataforma desde un punto de vista médico e deseñouse a plataforma tecnolóxica que pretender implementar devandito coñecemento. Traballouse no módulo de xestión intelixente, o módulo de adquisición automática da información, módulo de procesado e integración de imaxe médica e  iniciáronse os módulos de xeración automática de informes, interfaces clínicas intelixentes e de procesado de linguaxe natural. Do bloque de gamificación estívose traballando no deseño dos xogos e as intefaces gráficas. Empezouse a traballar no algoritmo de predición para a asignación intelixente de recursos.

Principais avances 2020:
Durante esta intensa terceira anualidade rematáronse todos os desenvolvementos iniciados en 2019: interfaces gráficas e interfaces clínicos intelixentes, módulos de xestión intelixente e de xeración de linguaxe natural e o editor de xogos orientados a plans de saúde. Tamén se levaron a cabo as integracións de todos os módulos e a validación de SMART CARDIA por parte do persoal do programa de rehabilitación cardíaca do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Palabras clave: Procesado de Linguaxe Natural (PLN), Smart Glasses, Gamificación, Deep Learning, Xeración Automática de Informes.

Código do proxecto: IN852A 2018/62

Obxectivo principal da operación:

OT1 “Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade”, P.O Feder Galicia 2014-2020.

Proxecto subvencionado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) e apoiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema rexional de innovación, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, FEDER, da Unión Europea.

Compartir:

Proxectos relacionadosTamén pode estar interesado nestes

ProtGal

Consultoría, Desenvolvemento, Drupal, I+D+i, LAMP, Portal web, Saúde

Escolas na nube

Consultoría, Desenvolvemento, Educación, Xestión, I+D+i, Mobilidade, Outsourcing

Understaid

Avellentamento activo, Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Internacional, Mobilidade, Outsourcing, Saúde

EPIDAT

Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Internacional, Java, Saúde, Saúde pública

Proxecto SIGIC: Solución Intelixente de Xestión Integral de Crónicos

Avellentamento activo, Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Mobilidade, Outsourcing, Saúde

Oficina virtual económica do concello

Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Java, Outsourcing

Sistema de xestión da calidade na nube

Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Internacional, Intranet, Sistemas

Sistema de información en tempo real a familiares de pacientes que acoden a urxencias: ACOMPAÑA

Avellentamento activo, Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Saúde

Deseño e desenvolvemento dunha rede interactiva de puntos de recarga do vehículo eléctrico

Consultoría, Desenvolvemento, Eficiencia enerxética, I+D+i, Java, Mobilidade

Fisiorob

Consultoría, I+D+i, Mobilidade, Saúde

SmartED: Sistema intelixente de xestión de urxencias hospitalarias

Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Mobilidade, Outsourcing, Saúde

SIGUE

Consultoría, Desenvolvemento, Xestión, I+D+i, Interiores, Mobilidade, Outsourcing, Saúde

ADESTRapp

Consultoría, Desenvolvemento, Internacional, I+D+i

PREBENCAR

Desenvolvemento, I+D+i, Saúde

RISING

Desenvolvemento, I+D+i, Saúde, Avellentamento activo

RECUPERA

Desenvolvemento, I+D+i, Saúde

PLAN DE INNOVACIÓN DE BALIDEA

Desenvolvemento, I+D+i, Saúde pública

BalaKDix4.0

Xestión, I+D+i

eCardioSurf

Desenvolvemento, I+D+i, Saúde, Saúde pública, Sistemas

NETA V3A

Desenvolvemento, I+D+i, Saúde, Saúde pública, Sistemas, Avellentamento activo

Proxecto Piloto de Smart Cardia

Avellentamento activo, Desenvolvemento, I+D+i, Saúde

Traffic On Cloud

Desenvolvemento, I+D+i, Sistemas

Reload

I+D+i