Billarda

O proxecto Billarda propón o desenvolvemento dunha plataforma para a creación de aplicacións móbiles que permitan a realización de tours e experiencias en eventos culturais, utilizando técnicas de gamificación e realidade aumentada para a presentación de contidos, co propósito de guiar aos asistentes cara a aqueles lugares e actividades obxectivo que marcan os promotores dos eventos. 

De forma máis ampla, o proxecto pretende crear un sistema coas seguintes posibilidades:

  • Desenvolver un framework para a creación de apps que inclúan técnicas de gamificación para o guiado de persoas cara a aqueles lugares e actividades que marcan os promotores dos eventos.
  • As apps estarán integradas coas redes sociais, para que os usuarios poidan compartir os seus logros cando así o desexen.
  • As app conterán unha rede social propia do evento cultural, integrada por todos os seus usuarios, para facer máis dinámicos os xogos, permitir compartir os logros con outros visitantes e relacionarse con aqueles contactos que tamén estean dados de alta na rede social.
  • Incluirán un sistema de planos que permita o guiado dos usuarios polos recintos culturais: planos, entradas, saídas, puntos de interese... Ademais, tamén permitirán compartir a localización con aqueles usuarios que se decida e formen parte do grupo de amigos na rede social.
  • Integraranse cunha serie de servizos web que faciliten o control de acceso, os sistemas de pago etc., aos usuarios das apps.
  • Incluirán servizos de publicidade desde os que se poidan anunciar os posibles patrocinadores dos eventos.
  • A app compleméntase cun sistema de xestión operativa que permitirá aos organizadores dos eventos dispoñer dun cadro de mando no que se vexa a actividade do evento e xestionar a publicidade dos distintos patrocinadores.

O proxecto non quedará no desenvolvemento dunha plataforma xenérica, senón que avanzará ata unha experiencia piloto nunha contorna real como é o da Festa dá Istoria de Ribadavia. Organízase anualmente en Ribadavia (Ourense) e pretende achegarlles aos visitantes as tradicións e vivencias de épicas pasadas nunha recreación medieval na que se atopan representadas as distintas culturas, relixións, oficios e clases sociais daquela época. Un dos seus principais obxectivos é a dinamización cultural, social e económica da contorna de Ribadavia, e coa app preténdese contribuír a esa dinamización, guiando aos asistentes para visitar a aqueles lugares e establecementos que marquen os organizadores do evento.

O proxecto está a ser cofinanciado dentro da convocatoria de axudas Acción Estratéxica de Economía e Sociedade DixitalImpulso Tecnolóxico (Expte.: TSI-100600-2016-33) pola Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a Axenda Dixital, do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) para o período 2014-2020 dentro da prioridade de investimento 1.b e do Obxectivo específico 1.2.1 do Programa Operativo de Crecemento Intelixente.

O proxecto executarase desde xullo do 2016 ata agosto de 2017.

Compartir: