I+D+I

I+D+I

saúde, Smart Cities, educación

Balidea nace xa cunha forte orientación á calidade e á innovación.

Con base niso, en 2008 inicia a actividade da nosa oficina de I+D+i, co obxectivo de ampliar o perfil da nosa empresa concretando esforzos en iniciativas innovadoras.

O importante e continuo crecemento do sector das novas tecnoloxías nos últimos anos levounos a intensificar a nosa participación en distintos proxectos de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (I+D+I) tanto a nivel autonómico como estatal e europeo, de forma individual ou en colaboración con socios de referencia. O noso o obxectivo é facerlle fronte ao incremento da demanda de servizos tecnolóxicos con innovación e seguridade. Sempre mantendo a esixencia da nosa política de calidade, coa xestión deste tipo de proxectos baixo a óptica da norma UNE 166002.

Son moitos os proxectos levados a cabo desde os inicios deste departamento. Podedes consultalos no noso portfolio de proxectos.