Balidea, empresa global recoñecida polo Informe Ardán

Balidea, empresa global recoñecida polo Informe Ardán

Balidea vén de ser recoñecida como empresa global segundo o informe Ardán, o documento de referencia que analiza a situación económica e competitiva das empresas de Galicia para coñecer o estado do texido empresarial galego. Este indicador referencia o grado de internalización de Balidea cunha perspectiva de 360 grados, destacando a nosa forte cultura de orientación estratéxica cara aos mercados internacionais, a nosa experiencia e velocidade de expansión nunha ampla diversidade xeográfica de mercados, así como o noso compromiso de recursos financeiros e humanos coa internacionalización.

Cabe destacar que Balidea xa foi distinguida anteriormente neste informe. No ano 2017 e 2022 aparece como Empresa xeradora de riqueza. E, no informe do ano 2020, recoñéceselle cos indicadores Ardán Empresa Innovadora e Empresa Igual en Xénero.

Ardán, analizando o músculo das empresas galegas dende 1995

Dende o ano 1995, o Consorcio da Zona Franca de Vigo elabora un conxunto crecente de indicadores sobre desempeño empresarial dedicados a identificar e poñer en valor a excelencia empresarial en Galicia. Estes indicadores, denominados xenericamente Indicadores ARDÁN, miden o desempeño das empresas en factores relacionados coa súa capacidade para competir. Entre eles, figuran a internacionalización, a innovación, a economía circular, a igualdade de xénero, ou a xestión de talento, como aspectos máis destacados. Para a elaboración destes indicadores, ponse en marcha unha enquisa de carácter anual cuxos resultados son posteriormente tratados por equipos especializados na temática e que se sintetizan no Informe Económico e de Competitividade. Devandito informe tamén recompila a pormenorizada análise que realiza o Servizo de Información Empresarial ARDÁN, do Consorcio da Zona Franca de Vigo, en aspectos relacionados coa información económico-financeira de máis de 35.900 empresas galegas.

En concreto, Balidea recibe esta a distinción de empresa global xunto con outras 61 firmas de entre este conxunto total de case 40.000 empresas analizadas.