Virksomheders Sociales Ansvar (CSR)

Ansvaret for en social forandring i det omgivende samfund er helt central for BALIDEA. Vi fokuserer på at indføre arbejdsmodeller, som aktivt bidrager til social, økonomisk og miljømæssig forbedring i samfundet omkring os.

Vi er meget bevidste om det ansvar, virksomheder har i forhold til at skabe fælles værdier. Derfor benytter vi os af ledelsesstrategier og ledelsessystemer, som forener effektivitet med sociale og miljømæssige værdier, som også skaber lighed.

Vores forpligtelse overfor miljøet er sikret med indførelsen af et ledelsessystem, der følger ISO 14001-standarden for miljøledelse. Det betyder en kortlægning af forbruget af ressourcer og affald, der mindsker den miljømæssige påvirkning og dermed fremmer beskyttelsen af miljøet i overensstemmelse med de socioøkonomiske principper.

Derudover lancerede BALIDEA i september 2014 en handlingsplan for lighed mellem mænd og kvinder. Det er en række forholdsregler, der skal skabe ligestilling og lige muligheder i firmaet og afskaffe forskelsbehandling på grund af køn.

BALIDEA har også indført et arbejdsmiljøledelsessystem i overensstemmelse med OHSAS 18001:2007-standarden, certificeret af AENOR, den spanske standardiseringsorganisation. Det er et effektivt redskab til at sikre et godt arbejdsmiljø og mindske ulykker og er samtidig med til at forbedre ledelsessystemet.